Marknadsföring!

Vad är det du vill säga i din kommunikation till dina kunder nya som gamla?

Mål

Vad vill du uppnå? Vad skiljer dig från konkurrenterna? Vilken bild vill du att kunderna ska ha av dig och ditt företag? Vad vill du kommunicera? Tips: Var så konkret som möjligt.

Målgrupp

Vem/vilka vill du påverka? Tips: När du funderar på målgruppen, se människan. Försök förstå hur människan tänker för att kunna påverka honom/henne i din kommunikation.

Ditt ämne

Vad är det du vill säga i din kommunikation till dina kunder nya som gamla? 
 Tips: Ta en sak i taget. Var konkret och fundera ut vilka argument som finns.

Omvärlden

Vad händer i världen och i samhället? Vad pratar folk om? 
 Tips: Försök hitta kopplingar kring omvärlden och ditt budskap för att skapa relevans.

Var är din målgrupp?

Var ska du nå målgruppen? Var når du din målgrupp på bästa sätt? 
 Tips: Det är här mycket viktigt att du definierat din målgrupp detaljerat.

Kommunicera rätt

Vilken ton ska du använda? Hur vill du uppfattas? 
 Tips: Samma känsla ska finnas i annonser, broschyrer och på Internet som att träffa dig personligen.

Referenser

Kan någon av dina kunder hjälpa dig att kommunicera ut ditt budskap?
Kommentarer från kunder har väldigt stor trovärdighet.

Uppföljning

Vad har du uppnått med dina marknadsföringsaktiviteter? Vilka resultat har gjorts? 
Utvärdera både det negativa och positiva.
Hemsida, marknadsföring, annonsering
hemsida för företag som vill växa i lagom takt

För företag som vill växa i lagom takt!